Me töötleme isikuandmeid vastavuses EU Isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR, EU 2016/679) ja Eesti Vabariigi seadustega. Meie privaatsuspoliitika selgitab kuidas ja miks me isikuandmeid kogume ja töötleme.

Milliseid isikuandmeid me kogume?
Kodulehte detailer.ee kodulehekülg võib koguda, töödelda ja kasutada järgmisi andmeid:

a) identifitseerimisandmed (näiteks nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne), mida me küsime tööde pakkumiseks/väljastamiseks;
b) tehingutega seotud info (tellimuste ajalugu);
c) info Sinu arvuti ja meie kodulehe kasutamise kohta (näiteks Sinu arvuti IP aadress, geograafiline asukoht, veebilehitseja tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, külastuse aeg ja kestus, lehekülgede vaatamise ja lehekülgedel liiklemise statistika);
d) muu info, mis kogutakse kodulehe kasutamise käigus.

Miks me isikuandmeid kogume ja töötleme?
Me kogume ja töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

a) kodulehe paremaks administreerimiseks;
b) kodulehe kasutusmugavuse parandamiseks;
c) erinevate teenuste kasutamise võimaldamiseks;
d) informatsiooni edastamiseks;
e) tellitud teavituste saatmiseks;
f) pakkumiste ja muu info edastamiseks;
g) vaidluste lahendamiseks.

Küpsised
Küpsised on andmefailid, mis saadetakse veebilehe serverist Sinu veebilehitsejasse. Küpsis ei sisalda isikut tuvastavaid andmeid, nagu nimi või e-posti aadress. Sinu veebilehitseja talletab küpsised arvuti kõvakettale ja järgmisel külastusel võib veebileht nendele juurde pääseda. Sinu veebilehitsejale võivad küpsiseid saata ka teised internetileheküljed.

Kogume ja analüüsime anonüümset veebistatistikat selle kohta, kuidas kasutajad veebilehel liiguvad. Teeme seda kasutades tarkvara Google Analytics, Google InSights ja JetPack, mis käsitleb andmeid anonüümsetena ja ei kogu ega töötle isikuandmeid.

Kellele andmeid edastatakse?
a) seaduspärase nõudmise alusel;
b) juriidiliste vaidluste lahendamisel;
c) oma õiguste kaitseks ja turvalisuse tagamiseks (näiteks pettuse kahtluse korral).

Mitte mingil juhul ei avalda JN autohooldus OÜ oma kodulehe kasutajate andmeid kolmandatele osapooltele.

Andmete kaitse
JN autohooldus OÜ rakendab mõistlikke korralduslikke ja tehnilisi meetmeid kodulehe kasutajate isikuandmete kaitsmiseks, järgides kohaldatavast õigusest tulenevaid kohustusi ja erandeid. Juurdepääs kodulehe kasutajate isikuandmetele on tagatud ainult JN autohoolduse OÜ volitatud töötajatele, kellele on seda oma töökohustuste täitmiseks vaja.

Millised õigused teil on ja kuidas saate oma õigusi teostada?
Kui te olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta.

Kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega on teil õigus:

  1. Taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele.
  2. Taotleda oma isikuandmete parandamist.
  3. Taotleda oma isikuandmete kustutamist.

Taotlus peab võimaldama teie isikut üheselt identifitseerida. Oma õiguste teostamiseks ja taotluse edastamiseks võtke palun meiega ühendust punktis („Võtke ühendust“) sätestatud viisil.

Palun arvestage, et te saate nõuda oma isikuandmete kustutamist, töötlemisele piirangu seadmist vm ainult juhul, kui see on kooskõlas seadusliku alusega ja andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.

Kaebuste korral on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele. Teeme koostööd vastavate reguleerivate asutustega, sh kohalike andmekaitseasutustega, et lahendada isikuandmete edastusega seotud kaebusi.